Barion Pixel
A betegek szolgálatában…
2610 Nőtincs, Diófa u. 62.
+36 (17) 850 440
  • Hisszük, hogy a Biblia Istentől ihletett; Isten egyedüli és hiteles Igéje.
  • Hisszük, hogy egy Isten van, aki örökké létezik három személyben: az Atyában, a Fiúban, és a Szent Szellemben.
  • Hiszünk Jézus Krisztus istenségében, szűztől való születésében, bűntelen életében, csodatételeiben; mások helyett történt váltsághalálában, amellyel vére által engesztelést szerzett az emberek bűneire; hiszünk testben való feltámadásában, mennybemenetelében; hisszük, hogy most az Atya jobbján van, ahonnan visszajön hatalommal és dicsőséggel.
  • Hiszünk a bűnös, elveszett emberek újjászületésének abszolút fontosságában, amelyet Jézus Krisztusba vetett hitünk által a Szent Szellem végez.
  • Hiszünk a bemerítésben, melyet az újjászületett személy hitvallása alapján - a Szentírás szerint - víz alá merítéssel végzünk.
  • Hiszünk a Szent Szellem-keresztségben, melynek bizonyítéka a nyelveken szólás az Apostolok Cselekedetei 2:4 szerint, valamint hiszünk a szellemi és a szolgálati ajándékok működésében.
  • Hiszünk a Szent Szellem szolgálatában és erejében, aki képessé teszi a hívő embert arra, hogy istenfélő életet éljen.
  • Hiszünk az igazak, és a bűnösök feltámadásában. Hisszük, hogy a megváltottak az örök életre, a kegyelmet visszautasítók pedig az ítéletre támadnak fel.
  • Hiszünk Jézus Krisztus egyházában és a hívők egységében.
  • Hisszük, hogy a keresztény hitet az élet mindennapi gyakorlatában alkalmazni kell.